Hoạt động hiến máu năm học 2019 – 2020

Tháng Chín 30, 2019 3:09 chiều

TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP HƯNG

THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HUYỆN VỤ BẢN NĂM 2019.

Hưởng ứng ngày Hội hiến máu tình nguyện huyện Vụ Bản năm 2019. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học xã Hợp Hưng tích cự tham gia và hưởng ứng. Các đồng chí CB,GV,NV luôn nêu cao tích thần: “ Mỗi giọt máu hồng cho đi là một cuộc đời ở lại…”

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN.

 ds  l
 hg  h
 gh  tr

 

                                                                                   Tác giả: Bùi Huy Cương