Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP HƯNG

Địa chỉ:  xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông: Nguyễn Xuân Trường , Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: DĐ: 02283822715 – Email: hophungvb@gmail.com.vn