Y tế học đường

290538504483bcdde592

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÔNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

       PHÒNG GD VÀ ĐT VỤ BẢN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP HƯNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH PHÒNG CHÔNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP
a844460345d0a38efac1

Công tác khám sức khỏe đầu năm cho học sinh

Sáng ngày 29/10/2019 Trường tiểu học Hợp Hưng kết hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe đầu năm đồng thời tẩy giun cho các cháu học sinh. Nhìn chung sức khỏe các cháu tốt. Một số cháu…