Tin tức

290538504483bcdde592

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÔNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

       PHÒNG GD VÀ ĐT VỤ BẢN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP HƯNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH PHÒNG CHÔNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP
giao-vien-1506467900901

Phiếu ôn tập lớp 1 nghỉ phòng dịch

Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-1 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-3 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-4 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-5 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-6 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-7
IMG20160412081334

Phiếu ôn tập lớp 3 nghỉ phòng dịch

Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-DE-CUONG-TIENG-VIET Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-DE-CUONG-TOAN Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-1 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-2 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-3 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-4 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-5 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-6 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-7 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-8 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-9 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-TIENG-ANH
dt_792017913_img_7801

Phiếu ôn tập lớp 4 nghỉ phòng dịch

Phieu-on-tap-tieng-anh-lop-4-chong-dich-Corona Phieu-on-tap-tieng-viet-lop-4-chong-dich-Corona Phieu-on-tap-tieng-viet-lop-4-chong-dich-Corona-2 Phieu-on-tap-toan-lop-4-chong-dich-Corona Phieu-on-tap-toan-lop-4-chong-dich-Corona-2