sinh hoat chuyên môn

giao-vien-1506467900901

Phiếu ôn tập lớp 1 nghỉ phòng dịch

Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-1 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-3 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-4 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-5 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-6 Phieu-bai-tap-lop-1-nghi-dich-Corona-so-7
IMG20160412081334

Phiếu ôn tập lớp 3 nghỉ phòng dịch

Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-DE-CUONG-TIENG-VIET Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-DE-CUONG-TOAN Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-1 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-2 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-3 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-4 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-5 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-6 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-7 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-8 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-so-9 Phieu-bai-tap-o-nha-lop-3-chong-dich-Corona-TIENG-ANH
dt_792017913_img_7801

Phiếu ôn tập lớp 4 nghỉ phòng dịch

Phieu-on-tap-tieng-anh-lop-4-chong-dich-Corona Phieu-on-tap-tieng-viet-lop-4-chong-dich-Corona Phieu-on-tap-tieng-viet-lop-4-chong-dich-Corona-2 Phieu-on-tap-toan-lop-4-chong-dich-Corona Phieu-on-tap-toan-lop-4-chong-dich-Corona-2
giao-vien-1506467900901

Phiếu bài tập ôn tập lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch

Phieu-bai-tap-on-tap-lop-2-nghi-dich-Corona-so-1 Phieu-bai-tap-on-tap-lop-2-nghi-dich-Corona-so-2 Phieu-bai-tap-on-tap-lop-2-nghi-dich-Corona-so-3 Phieu-bai-tap-on-tap-lop-2-nghi-dich-Corona-so-4 Phieu-bai-tap-on-tap-lop-2-nghi-dich-Corona-so-5 Phieu-bai-tap-on-tap-lop-2-nghi-dich-Corona-so-6 Phieu-bai-tap-on-tap-lop-2-nghi-dich-Corona-so-7
a6a71605cf2728797136

Sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2019 tổ 4 + 5

TỔ CHUYÊN MÔN 4+5     SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VÀ GIAO LƯU CÁC CÂU LẠC BỘ  CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI.     Năm học 2019 – 2020, là năm tiếp theo thực hiện nghị quyết 29/ BCH…
8128413a921875462c09

Sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2019 – Tổ 1 + 2 + 3

TỔ CHUYÊN MÔN 1+2+3  TRAO ĐỔI, CHIA SẺ CHUYÊN MÔN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI!     Thực hiện kế hoạch sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Vụ Bản, Từ ngày 05/8 đến ngày 30/8/2019,. Ban giám…