Tổ Chức của nhà trường

Tháng Năm 12, 2016 4:22 chiều

Tr­ường Tiểu học Hợp Hưng có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó:

* Ban giám hiệu: 2 đồng chí

+ Hiệu trưởng: Đồng chí Trần Thị Dung – phụ trách chung

+ Hiệu phó: Đồng chí Nguyễn Xuân Trường– phụ trách chuyên môn

* Tổ chuyên môn

– Tổ 1, 2, 3: Gồm 11 đồng chí

+ Tổ trưởng: Phạm Thị Bích Ngọc

– Tổ 4, 5: Gồm 11 đồng chí

+ Tổ trưởng: Hoàng Thị Minh Hiếu

* Tổ văn phòng: Gồm 3 đồng chí

* Công đoàn nhà trường gồm 29 đồng chí

+ Chủ tịch công đoàn: Đào Thị Bích Hà

* Chi bộ Đảng nhà trường gồm 10 đồng chí

+ Bí thư chi bộ: Đồng chí Trần Thị Dung

+ Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Xuân Trường

* Chi đoàn nhà trường gồm 19 đồng chí

+ Bí thư chi đoàn: Phạm Thị Chính