Sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2019 tổ 4 + 5

Tháng Tám 30, 2019 11:49 sáng

TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

    SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VÀ GIAO LƯU CÁC CÂU LẠC BỘ

 CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI.

    Năm học 2019 – 2020, là năm tiếp theo thực hiện nghị quyết 29/ BCH TW Đảng về đổi mới căn bản về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và chuẩn bị cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản về việc tổ chức các hoạt động hè đối với học sinh và sinh hoạt chuyên môn đối với CB,GV cho năm học mới. Từ ngày 05/8 đến ngày 30/8, thực hiên kế hoạch chỉ đạo của nhà trường. Tổ 4+5 tổ chức sinh hoạt các nội dung sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề và giao lưu các CLB trong trường học. Đến dự và chỉ đạo các buổi SHCM của tổ có các đ/c trong Ban giám hiệu cùng toàn thể các đ/c giáo viên trong tổ đã có mặt đầy đủ. Đặc biệt hơn các đ/c đã được tham gia buổi giao lưu các CLB như: CLB Văn, CLB Toán,…

Qua các buổi sinh hoạt đã giúp các đ/c giáo viên tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong công tác đồng thời được chia sẻ học tập những kinh nghiệm và tham gia giao lưu các CLB. Từ các buổi sinh hoạt chuyên đề và giao lưu CLB cấp trường sẽ giúp tập thể giáo viên của nhà trường nói chung và tổ 4+5 nói riên nắm vững được những nôi dung, phương pháp để áp dụng vào trong công tác đạt hiệu quả cao hơn nữa.

973d49ad908f77d12e9e 025b1940c062273c7e73 02974fb9969b71c5288a 5e17853f5c1dbb43e20c  c45a0d83d4a133ff6ab0 95005a9e83bc64e23dad 9ec02e22f700105e4911