Đại hội liên đội năm học 2019 – 2020

Tháng Chín 27, 2019 2:43 chiều

Hôm nay, chiều 25/9/2019 Trường tiểu học Hợp Hợp tổ chức Đại hội liên đội. Về dự Đại hội có BGH, Tổng phụ trách đội, đại diện học sinh của 16 lớp.

Cô Tổng phụ trách giới thiệu đồng chí Phó hiệu trưởng lên khai mạc Đại học.

Bạn Nguyễn Thị Hồi học sinh lớp 5C lên báo cáo công tác đội năm học 2018 -2019 và nêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

a5fb55de6c728b2cd263 c6fee8c6d16a36346f7b