sinh hoat chuyên môn

a6a71605cf2728797136

Sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2019 tổ 4 + 5

TỔ CHUYÊN MÔN 4+5     SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VÀ GIAO LƯU CÁC CÂU LẠC BỘ  CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI.     Năm học 2019 – 2020, là năm tiếp theo thực hiện nghị quyết 29/ BCH…
8128413a921875462c09

Sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2019 – Tổ 1 + 2 + 3

TỔ CHUYÊN MÔN 1+2+3  TRAO ĐỔI, CHIA SẺ CHUYÊN MÔN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI!     Thực hiện kế hoạch sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Vụ Bản, Từ ngày 05/8 đến ngày 30/8/2019,. Ban giám…